PROFESHONAL DI P.S.I. SKUCHAMI TA DUNA KUIDO NA PERSONANAN KU A KEDA EMOSHONALMENTE AFEKTÁ PA E SUSESO AYERA NOCHI – Kiko Ta Pasando Notisia


https://kikoapasa.com/2017/08/09/profeshonal-di-p-s-i-skuchami-ta-duna-kuido-na-personanan-ku-a-keda-emoshonalmente-afekta-pa-e-suseso-ayera-nochi/

Advertisements