Gabinete di Gobernador un komunikado ku pòrtrèt relashoná ku huramentashon i promesa di dos hues nobo serka Gobernador Suplente di Kòrsou. – Kiko Ta Pasando Notisia


https://kikoapasa.com/2017/08/10/gabinete-di-gobernador-un-komunikado-ku-portret-relashona-ku-huramentashon-i-promesa-di-dos-hues-nobo-serka-gobernador-suplente-di-korsou/

Advertisements