VIDEO I POTRET: Agreshon Severo Na WTC I Ta Pidi Pa Esun Ku Por Identifika E Persona Na Flanel Kora


http://www.kikotapasando.com/2017/12/16/video-i-potret-agreshon-severo-na-wtc-i-ta-pidi-pa-esun-ku-por-identifika-e-persona-na-flanel-kora/

Advertisements