GRABASHON DI VOZ KU TA SPLIKA E DIKON E ASESINATO DI KAYA DJOGODO


GRABASHON DI VOZ KU TA SPLIKA E DIKON E ASESINATO DI KAYA DJOGODO. Nos di Kiko Ta Pasando no sa si e grabashon aki ta kuarda ku realidat pero nos a risibi esaki… Continue reading