Onderzoek Wilhelmina


Info OM:

*Onderzoek “Wilhelmina”*

Naar aanleiding van de aangifte van Statenlid Plet bij de Landsrecherche op 18 februari 2017 heeft de Procureur-Generaal (PG) een strafrechtelijk onderzoek gelast.
De Landsrecherche Curaçao (LrC) heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek naar (uitlokking) poging omkoping door eveneens Statenleden Schotte en Cooper verricht, waarbij de verdenking was dat deze Plet wilden bewegen om tegen betaling van een groot geldbedrag de steun aan de regering Koeiman op te zeggen. Inmiddels is het onderzoek afgerond.
Het onderzoek heeft langer geduurd dan de bedoeling was, omdat met name het uitlezen van digitale gegevens lange tijd in beslag heeft genomen.
In het onderzoek is vastgesteld dat er voldoende reden was voor verdenking en voor de inzet van dwangmiddelen, zoals de op 5 april 2017 uitgevoerde huiszoekingen.
Het onderzoek heeft evenwel onvoldoende bewijs opgeleverd dat (uitlokking) poging omkoping heeft plaats gevonden als beweerd in de aangifte.
Om die reden heeft de Procureur-Generaal de zaken heden, 26 april 2018, geseponeerd.
De verdachten en hun advocaten alsmede de aangever zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.

FB_IMG_1509552554098

Advertisements