(VIDEO) Muhe ta topa ku homber ku debe sen riba luga di stashon di un supermerkado i eksigui e su plaka na mal ordu


Muhe ta topa ku homber ku debe sen riba luga di stashon di un supermerkado i eksigui e su plaka na mal ordu.

Advertisements